Assalamualaikum Ya Akhi Ya Ukhti....


Di sini ada sedikit perkongsian ilmu.....jom JENGah n BaCA!!!!!!!

Ta'rif Al-Hal (تعريف الحال)

Jenis2 Hal ( أنواع الحال)

Hal Mufrad (حال المفرد)

Hal Jumlah (حال الجملة )

Hal Syibhul Jumlah (حال شبه الجملة)

Contoh I'rab

Contoh Soalan Subjektif

Contoh Soalan Objektif

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH)


Hari : Khamis
Tarikh : 9 Mac 2011
Tajuk : al-Hal
Kelas : Tingkatan 3 Bestari
Masa : 9.00-9.40
Bilangan Murid :
Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari pelajaran ini murid dapat :-
1)                Mengetahui maksud al-Hal dan jenis-jenisnya dengan jelas beserta contoh.
2)                Mampu menentukan dan membezakan al-Hal dalam sesuatu ayat.
3)                Mengaplikasikan al-Hal dalam pembinaan ayat berdasarkan jenis2nya.  
Bahan Bantu Mengajar :
-         Mikrosoft Power Point
-         Papan Hitam
-         Kertas A4
-         Filem slaid
Langkah
Kandungan
Aktiviti P&P
Catatan/ Alat
Set Induksi
( 5 minit )
Menonton tayangan video tentang “ Diari Seorang Pelajar”
Guru bertanya kepada murid berdasarkanvideo yang ditayangkan . Contoh : Apakah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelajar sehari-hari?
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.
Filem Slaid
Sesi pengajaran

Melihat slaid power point tentang “ al-Hal”

Guru mengaitkan tajuk dengan tanyangan sebelumnya.

Guru menjelaskan tajuk “ al-Hal” secara menyeluruh ( maksud ,jenis2nya )

Guru turut mendatangkan contoh yang berkaitan supaya murid lebih jelas dan paham.


Guru meminta seorang pelajar membacakan kandungan di dalam Power Point.

Pelajar memberi tumpuan terhadap pengajaran guru – catat isi-si penting dan bertanya apabila kurang paham.

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulam.

Pelajar perlu menjawab beberapa soalan daripada buku Teks secara berkumpulan.

Guru meminta  menghantar tugasab pada sesi  akhir P&P.


Mikrosoft Power Point
Papan Hitam
Buku Teks
Kertas A4
Refleksi
- Pelajar dapat
mengetahui maksud al-Hal dan jenis-jenisnya dengan jelas beserta contoh.

- Pelajar mampu menentukan dan membezakan al-Hal dalam sesuatu ayat.

- Pelajar dapat mengaplikasikan al-Hal dalam pembinaan ayat berdasarkan jenis2nya.
BAHAN RUJUKAN